โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนธุรกิจ สร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ : 19/07/2564    โดย นายศุภกร พึ่งบุญ

แจ้งกำหนดการพบอาจารย์ที่ปรึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ : 25/05/2564    โดย ผู้ดูแลระบบ

กำหนดการมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ : 23/02/2564    โดย ผู้ดูแลระบบ

ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์

วันที่ : 08/01/2564    โดย ผู้ดูแลระบบ

ประกาศปิดเรียน สถานการณ์พิเศษฯ ระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2563

วันที่ : 04/12/2563    โดย ผู้ดูแลระบบ

ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ : 16/03/2563    โดย ผู้ดูแลระบบ

กำหนดการเข้าค่ายกลุ่มสัมพันธ์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ : 26/05/2562    โดย ผู้ดูแลระบบ

ประกาศเปิดเรียนประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ : 26/05/2562    โดย ผู้ดูแลระบบ

 ภาพกิจกรรม ทั้งหมด

พิธีรับใบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2563

[ 01/04/2564 ]

รายละเอียด >>>

พิธีซ้อมรับใบประกาศนียบัตร ปีการศึกษา 2563

[ 31/03/2564 ]

รายละเอียด >>>

การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับคณะพยาบาล วิทยาลัยเชียงราย

[ 18/03/2564 ]

รายละเอียด >>>

กิจกรรมเดินทางไกลของลูกเสือวิสามัญ

[ 11/02/2564 ]

รายละเอียด >>>

กิจกรรมฝึกประกอบอาหารของลูกเสือวิสามัญ

[ 21/01/2564 ]

รายละเอียด >>>

กิจกรรมวันครูวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงราย

[ 16/01/2564 ]

รายละเอียด >>>

นักศึกษาระดับ ปวช.2 เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องเอชไอวี

[ 14/01/2564 ]

รายละเอียด >>>

การติดตามการจัดการเรียนการสอนและดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด 19

[ 07/01/2564 ]

รายละเอียด >>>

พิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดทุ่งหลวง

[ 27/10/2563 ]

รายละเอียด >>>

ประกวด K-Star 2020

[ 06/10/2563 ]

รายละเอียด >>>

แผนกธุรกิจสถานพยาบาล ศึกษาดูงานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ณ โฮมฮักเอลเดอร์แคร์เชียงราย

[ 25/09/2563 ]

รายละเอียด >>>

พิธีมอบเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563

[ 22/09/2563 ]

รายละเอียด >>>